Aanvraag winterhaven – botenhuis

Geachte lid,

Dank voor uw “aanvraag” voor de winterhaven in uw eigen botenhuis. We hebben uw reactie geregistreerd.
U heeft aangegeven dat de gegevens zoals zijn vermeld in de brief correct zijn.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Dee Zeeuw van der Laan
secretaris